Jes Wind Andersen, billedkunstner
black line
line

En verden i verden...

Tanker i forbindelse med udsmykningen af Akademikernes A-kasse AAK.

”Vi bygger en verden i verden, AAK bliver et billede på verden...”
Det globale koncept er blevet rammen omkring diverse by-/landemarkeringer på glaspartier og vægge. Verdenskortet på det store glasparti i receptionen tydeliggør det overordnede koncept nemlig “En verden i verden”.

Receptionen er ansigtet udadtil, en slags fysisk ”hjemmeside” -receptionen er medlemmernes transit - en mellemlanding på vej til den endelige destination. Her møder man den lime-grønne (AAK farven) i kombination med metropolis’ke fragmenter med referencer til New Yorks skyskrabere - den ultimative metropol - et billede på verdens sammensathed. Hvad receptionen er for medlemmerne, er kantinen for medarbejderne, den interne transit på vej mod destinationen, en slags ingenmandsland symboliseret ved endnu en transit - et lufthavns-vægmaleri.

Navngivningen

Med til verdensindretningen hører også navngivningen -dette afhjælper jo orienteringen i lokalitetens fire planer. Logikken i navngiv- ningen skal søges i det globale tema. Incitamentet for navngivningen er desuden at gøre lokaliteten vedkommende og individuel, da alle naturligt har deres egne subjektive oplevelser med de pågældende destinationer.

 
 

Da AAK lokaliteten er nord-syd vendt har det forekommet logisk at tage ”luftigt” afsæt i verdenskortet som det ses fra Danmark.

Mødelokalerne er navngivet efter følgende princip:

-1 sals mødelokaler navngives efter udvalgte byer fra verdenskortet som det ser ud fra Danmark.
-2 sals mødelokaler navngives efter udvalgte lande geografisk som ovenstående.
-Og endelig navngives 3 sals mødelokaler efter kontinenterne iøvrigt efter samme princip.

Glaspartierne

Det er tegnene og sproget der udgør sammenhængskraften i såvel konceptet som projektet. Gangene, og derfor de mange glaspartiers figurationer, bliver altså hvad blodet er for kroppen. Kroppen derimod er selve den fysiske lokalitet, bestående af en lang række af mødelokaler, samt et par tekøkkener.

Hvor lokalerne er præget med alt fra abstraktioner over terassedelt risdyrkning i Vietnam til eksempelvis meget konkrete bygninger som operahuset i Sydney etc, fremstår figurationerne på glaspartierne på et mere alment plan. Her møder man eksempelvis det binære talsystem, kileskrift, japanske skrifttegn etc, men også et udsnit af en velkendt bro, en lige så velkendt moské, striber, zebra-striber etc. - ja kort og godt tegn.

line