Jes Wind Andersen, billedkunstner
black line
line

Art is Easy

Projektet ”Art is Easy” handler om maleri og idéen om maleri – spørgsmål som hvad skal der til, før man kan tale om maleri, skal det fx hænge, overvejelser omkring maleriet som objekt, som installation og som symbol, overvejelser om materialet, taktiliteten, præsentationen og perceptionen.

Rasmus Lindquist formulerer det således:
“Art is Easy” er en undersøgelse af maleriet og dets potentiale, og Jes Wind Andersen stiller derfor spørgsmål til selve opfattelsen af maleri. Der opstår overvejelser omkring maleriet som objekt, som installation og som symbol, overvejelser om materialet, taktiliteten, præsentationen og perceptionen. For at tydeliggøre maleriets grundlæggende egenskaber konfronterer Jes Wind Andersen det med fotos, video og lys. Hvordan virker de formelle og abstrakte malerier eksempelvis overfor det figurativt genkendelige naturfotografi? Herigennem opstår der en interessant og tankevækkende dynamik imellem de forskellige medier og udtryk i udstillingen, hvilket fordrer den besøgende til refleksion over det direkte møde med kunsten og hvad der heraf følger af nærvær, fravær, distance o.l.

Interessen samler sig omkring selve installationen i rummet – hvordan maleri-installationen opleves i helhed. Samplinger, repetitioner og farve som gerne må være intens – særligt farver som ligger højt på øjets registreringskurve fx. fluo gul... maleriets fysiske nærvær – den direkte konfrontation med maleriet, den fysiske tilstedeværelse af materie, farve og naturligvis det format som maleriet tillader, til forskel for mange andre medier... Alt dette er netop maleriets væsenligste aktiver og det som ”Art is Easy” skal advokere for.

Art is Easy

Translation Ida Pagh

In my project ”Art is Easy” I investigate painting and the idea of painting as such – questioning what is needed before you may use the term ’painting’. Should it necessarily be hung on a wall? Are painting objects, installation or symbols? Therefore I consider the choice of material, tactility, presentation and perception.

Rasmus Lindquist comments the projects as follows: ”Art Is Easy” is an investigation into paintings and their potential, and Jes Wind Andersen therefore questions the actual perception of paintings. This results in reflections on paintings as objects, as installation and as symbol, and reflections on the materials, tactility, presentation and perception. In order to illustrate his paintings’ basic qualities, Jes Wind Andersen confronts them with photos, video and lighting. How do formal and abstract paintings function in relation to, for instance, the figuratively recognisable nature photography? These constellations produce an interesting and thought-provoking dynamism between the different media and expressions of the exhibition, which challenges the visitor to reflect on the direct meeting with art and the ensuing presence, absence, distance etc.

My interest has been concentrated on the installation in the space provided – how the painting-installation is perceived as a whole. Samplings, repetitions and colour, the last preferably intense and topping the escalation on the curve of the eye’s ability of registration such as a flourescent yellow - the physical prescence of the painting - the immediate confrontation with the paintings – their physical presence consisting of materials, colour and naturally the scale. As I see it, scale, as opposed to many other media, is the primary active of painting and this is what I have worked for to advocate in my project ”Art is Easy”.

line